Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 451/15.12.2009
privind modificarea și completarea Anexei la Contractul nr. SC2006-15384/31.07.2006 - privitoare la operațiunile și tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj în municipiul Timișoara și încheierea unui Act Adițional la contract


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 29503/30.11.2009 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. 286/25.11.2009 a Comisiei de negociere cu terții constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008 modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009, prin care se comunică extrasul procesului-verbal întocmit în data de 17.11.2009 privind propunerea de completare a activităților prevăzute în Anexa la Contractul nr.SC2006-15384/31.07.2006 privitoare la operațiunile și tarifele pentru concesionarea către S.C. "DANYFLOR" S.R.L. a serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj în municipiul Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comert, regii autonome, societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învațământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 205/26.05.2004 a protecției animalelor, modificată și completată prin Legea nr. 9/11.01.2008;
Având în vedere comunicarea Institutului Național de Statistică - Direcția Regională de Statistică Timiș privind indicele prețurilor de consum și rata inflației, pentru perioada de referință iunie 2006 și până în luna octombrie 2009 - de 19,89%;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera d) și alin.(6) lit. a) pct. 9 și 14 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea Anexei la Contractul nr.SC2006-15384/31.07.2006 privitoare la operațiunile și tarifele serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj în Municipiul Timișoara, prin concesiune către S.C. "DANYFLOR" S.R.L., cu operațiunile:
- Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor din specia câine (Canis familiaris) - Pondere 5% - Tariful 127,71 lei/cap câine;
- Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia câine (Canis familiaris) - Pondere 5% - Tariful 105,93 lei/cap câine;
- Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor - Pondere 5% - Tariful 31,18 lei/cap câine;
- Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin ovario-histerectomia femelelor la specia pisică (Felis sp) - Pondere 2% - Tariful 102,60 lei/cap pisică;
- Operațiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia pisică (Felis sp) - Pondere 2% - Tariful 75,60 lei/cap pisică;
- Îngrijire post-operatorie pisică - Pondere 2% - Tariful 27,72 lei/cap pisică;


Art.2: Se aprobă actualizarea tarifelor din Anexa la Contractul nr.SC2006-15384/31.07.2006 - privitoare la operațiunile și tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj, cu indicele prețurilor de consum și rata inflației pentru perioada de referință iunie 2006 și până în octombrie 2009 - de 19,89% - comunicat de Institutului Național de Statistică - Direcția Regională de Statistică Timiș.

Art.3: Se aprobă suprimarea din conținutul Anexei la Contractul nr. SC2006-15384/31.07.2006 - privitoare la operațiunile și tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj, a operațiunilor prevăzute la pozițiile 18 și 19, respectiv "Asigurarea hranei necesare pentru păsări domestice sau sălbatice Parc ZOO" și "Asigurarea hranei necesare pentru animale domestice sau sălbatice (achiziție, transport, depozitare, condiționare) Parc ZOO".


Art.4: Se aprobă modificarea corespunzătoare a Anexei la Contractul nr.SC2006-15384/31.07.2006 privitoare la operațiunile și tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj și încheierea Actului Adițional nr. 1 la Contractul SC2006-15384/31.07.2006, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Tarifele actualizate și modificările aduse Anexei la Contractul nr.SC2006-15384/31.07.2006 - privind operațiunile și tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj se vor aplica începând cu data de 01.01.2010.


Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu - Serviciul Protecția Mediului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara..

Art. 7: Prezenta hotarâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timis;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Serviciului Public pentru Administrarea Grădinilor Zoologice și Botanice;
-Serviciului Protecția Mediului;
-Societății Comerciale "DANYFLOR" S.R.L.;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara