Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 382/29.11.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-021806/08.11.2011- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățîmânt, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/21.10.2010 și Avizul favorabil nr. 13/24.03.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L. BUCURESTI, întocmit conform Proiectului nr. 87/2010, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P+12E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2011-000926/07.04.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max = 20%, coeficientul de utilizare al terenului CUT= 3, spații verzi de min 25,90 % din suprafața totală a parcelei conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4889/01.07.2011.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevazute în documentație.

Art. 4: Terenul studiat in suprafata totala de 61825 mp, este înscris în:`
- C.F. nr. 404572 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 201998), având nr. topo/cadastral 50839, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 406355 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 131317), având nr. topo/cadastral 406355, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L. Bucuresti;
- C.F. nr. 421655 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2239/3/4/2/1/1/1/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421649 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3491/2/2/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421648 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2239/3/4/1/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421661 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2234/5/2/2/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421660 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2234/5/2/2/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421659 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2236/2/1/1/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421658 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2236/2/1/1/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421656 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2239/3/4/2/1/1/1/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421654 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3507/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421650 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3495/2/2/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421652 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3508/3/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421653 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3505/2/3/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
AVAS a luat act de renuntarea petentei Branzei Elisabeta la revendicarea parcelelor de teren inscrise in CF nr. 118574 Timisoara, evidentiate in patrimoniul SC Euroconstruct SA Timisoara, si la cele inscrise in CF 131317 Timisoara evidentiate in patrimoniul SC Europrefabricate SA Timisoara si SC Euroconstruct SA Timisoara, astfel ca obiectul notificarii in prezent se refera doar la restituirea in natura a celorlalte parcele de teren la care petenta nu a renuntat.
Documentatia de urbanism PUZ "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, se refera doar la parcelele inscrise in CF nr. 118574 Timisoara si in CF 131317 Timisoara.
Prin aceeasi adresa, AVAS ne comunica dosarul spre competenta solutionare cu privire la restul parcelelor de teren ce fac obiectul notificarii.
Autorizația de construire se va emite doar după ce suprafețele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutiei Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L.;
- Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara