Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 520/14.11.2006
privind aprobarea Contractului de împrumut între Compania Locală Colterm Timișoara și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și a Contractului de garanție și de suport al proiectului încheiat între Municipalitatea Timișoara și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 22123/02.11.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.417/25.10.2005 privind acordul de prefinanțare în vederea preluării unui împrumut de 15 milioane Euro de către Compania Locală COLTERM Timișoara de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.335/25.07.2006 pentru aprobarea Listei de clauze privind principalii termeni și clauzele propuse de către B.E.R.D. în vederea accesării unui credit necesar realizării investiției " Turbine cu gaz de capacitate electrică totală 20 MW și cu o capacitate termică de 29 MW la S.C. Colterm S.A.";
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.343/25.07.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Echiparea CET Timișoara Centru cu noi unități de cogenerare" și realizarea investiției;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Contractul de împrumut între Compania Locală Colterm Timișoara și Banca Europeană pentru Dezvoltare (B.E.R.D.) în valoare de 15 milioane Euro, pentru realizarea investiției "Turbine cu gaz de capacitate electrică totală de 20 MW și cu o capacitate termică de 29 MW" la Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara în conformitate cu Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se imputerniceste Directorul General al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A., Domnul Ion Piturca, pentru negocierile ce se vor purta in vederea completarii clauzelor contractului de imprumut prevazut la art.1 din prezenta hotarare care cuprind informatii ce nu afecteaza conditiile si termenii privind contractarea imprumutului.

Art.3. Se aprobă Contractul de garanție și suport al proiectului între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Banca Europeană pentru Dezvoltare (B.E.R.D.) în conformitate cu Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Compania Locală Colterm Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control t Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Consilier pentru Cetățeni;
- Companiei Locale Colterm S.A. Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara