Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 443/09.09.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Enciu Natalia, Enciu Victoria și Enciu Nicolae, situat în Timișoara, str. Olarilor, nr. 28, înscris în CF nr.447828 Timișoara, nr. cadastral 447828, suprafață de 133 mp teren intravilan, destinat drumului public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.CT2019-004621 din 08.08.2019 , privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2019-004621 din 08,08,2019,al Direcției Cladiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Jurdic nr. CT2019-004621 din 21.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2019-004621 din 08.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa CT2019-004621 din 15.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de câtre doamna Enciu Natalia, pentru imobilul-teren situat în Timișoara, str.Olarilor, nr.28, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului -teren situat în Timișoara, str.Olarilor, nr.28, în suprfață de 133 m.p, reprezentând teren intravilan pentru drum.;
Având în vedere Având în vedere, "Declarația de renunțare la dreptul de proprietate " autentificată sub nr 466/27.06.2019 la Uniunea Națională a Notarilor Publici-Birou Individual Notarial Sică Marius-ALEXANDRU,de către Notar Public Sică Marius-ALEXANDR:
În conformitate cu prevederile art.553 alin.(2.),art.562 alin.(2) și art.889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) lit.c și art. 296, alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de catre Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului -teren situat în Timișoara, str.. Olarilor, nr. 28, înscris în CF nr.447828 Timișoara, nr. cadastral 447828, în suprafață de 133 mp., care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către Enciu Natalia, Enciu Victoria și Enciu Nicolae.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului-teren, menționat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum de acces.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică-Biroul Evidența Patrimoniului și Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est, Biroul Clădiri Terenuri I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara si pe sit-ul propriu si totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II VEST;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Enciu Natalia;
- Doamnei Enciu Victoria;
- Domnului Enciu Nicolae;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara