Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 268/30.10.2001
privind eșalonarea la plată a impozitului pe clădiri și scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente acestuia datorate de S.C. Optica S.A. Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16718/19.10.2001 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Solicitarea nr.EC2X-1008085/09.10.2001 a S.C. OPTICA S.A. Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza Notei de constatare încheiată în data de 11.10.2001;
În baza art.2 din Hotărârea Guvernului României nr.1110/2000 - privind strategia de privatizare a S.C. Optica S.A. Timișoara, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL;
Având în vedere art.82 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 - privind executarea creanțelor bugetare, modificată și completată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă eșalonarea la plată a sumei totale de 616.625.990 lei datorate de debitorul S.C. OPTICA S.A. Timișoara cu titlu de impozit pe clădiri.
Eșalonarea se acordă pe 30 de luni, plata urmând a se face lunar, până la data de 25 a fiecărei luni.

Art.2: Acordarea eșalonării este condiționată de :
a). achitarea obligațiilor curente datorate bugetului local la termenele prevăzute de lege, de la data aprobării până la finalizarea eșalonării;
b). constituirea unei garanții bancare la nivelul a două rate medii din eșalonare, respectiv suma de 41.000.000 lei ,până la data scadenței primei rate de eșalonare;
c). achitarea, odată cu ultima rată, a majorărilor de întârziere, calculate în conformitate cu prevederile legale.

Art.3: Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art.2 duce la pierderea valabilității eșalonării și începerea procedurii de executare silită.

Art.4: Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri în sumă de 2.232.441.583 lei.

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii județului Timiș;
- Direcției Juridice;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Control și Audit Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- S.C. OPTICA S.A.Timișoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara