Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 374/25.07.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială și spații comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-001294/10.05.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(c) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială și spații comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timișoara conform Proiectului nr.382/2005 , întocmit de s.c. ARHINOVA s.r.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială și spații comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafață totală de 330.630 mp este înscris în CF 140401 nr. top Cc 715/1/2, în suprafață de 10.000mp, CF 139981 nr. top Cc 715/1/3, în suprafață de 10.000mp, CF 139071 nr top 715/1/9, 10.000mp, CF 141246 nr top 715/1/11, 10.000mp, CF 140308 nr top 715/1/12, 10.000mp, CF 140335 nr top 715/1/13, 10.000mp, CF 126110 nr top 711/1/8/1, 8.550mp, CF 126110 nr top 711/1/8/2, 8.550mp, CF 102339 nr top 711/1/9, 10.000mp, CF 126108 nr top 711/1/10, 10.000mp, CF 142338 nr top 711/1/11, 5.000mp, CF 143125 nr top 711/1/12, 5.000mp, CF 140398 nr top 711/1/13, 10.000mp, CF 140399 nr top 711/1/14, 10.000mp, CF 140455 nr top 711/1/15, 10.000mp, CF 130357 nr top 711/1/16, 10.000mp, CF 126109 nr top 711/1/18, 11.700mp, CF 128921 nr top 711/1/19/1, 796mp, CF 128921 nr top 711/1/19/2, 34mp, CF 141899 nr top 711/1/20/1, 460mp, CF 141899 nr top 711/1/20/2, 540mp, CF 139907 nr top 711/1/21, 10.000mp, CF 139076 nr top 711/1/22, 10.000mp, CF 140334 nr top 711/1/23, 10.000mp, CF 140319 nr top 711/1/24, 5.000mp, CF 138989 nr top 711/1/25, 10.000mp, CF 139152 nr top 711/1/26, 10.000mp, CF 139153 nr top 711/1/27, 10.000mp, CF 139982 nr top 711/1/28, 5.000mp, CF 139165 nr top 711/1/29, 10.000mp, CF 113677 nr top 711/1/30, 10.000mp, CF 140347 nr top 711/1/31, 10.000mp, CF 139353 nr top 711/1/32, 10.000mp, CF 139551 nr top 711/1/33, 10.000mp, CF 140475 nr top 711/1/34/1, 5.000mp, CF 140400 nr top 711/1/34/2, 5.000mp, CF 139077 nr top 711/1/35, 10.000mp, CF 139091 nr top 711/1/36, 10.000mp, CF 139094 nr top 711/1/37, 10.000mp și CF 139083 nr top 711/1/38, 10.000mp, conform extraselor anexate la documentație.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială și spații comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcțiilor se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice iar autorizațiile de construire vor fi eliberate doar după reglementarea juridică a domeniului public.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-BUGA VIOREL
-S.C. ARHINOVA S.R.L.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara