Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 483/26.09.2019
privind aprobarea cererii de finantare ,,Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu" si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

                  Având în vedere Expunerea de motive  nr. SC2019-22420/09.09.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului  Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
                  Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-22425/09.09.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
                  Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-22425/09.09.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 22425/09.09.2019;
                        Având în vedere Adresa nr. SC2019-20007/09.09.2019 a Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
                       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
                Având în vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
                Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;
                În conformitate cu dispozițiile art. 129, alin.(2) lit. b), e), alin.(4) lit. d), e), alin. (9) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
                În temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) și art. 139 alin.1 și 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finantare cu titlul "Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu", depusă în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, operatiunea: Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu",  în cuantum 32.948.274,33   lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 29.336.879,86 lei  și valoarea totală neeligibilă de 3.611.394,47 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contributiei proprii în proiect a Municipiului Timisoara în cuantum de 28.216.235,63 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 3.611.394,47 lei, cât si contributia de 83.87 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 24.604.841,16 lei, reprezentând cofinantarea proiectului "Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu".

Art. 4: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aprobă  asumarea suportarii din bugetul propriu al Municipiului Timisoara, a corectiilor ce pot fi identificate in procedurile de verificare a achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului "Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungurenu".

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7:  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
           - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
           - Primarului Municipiului Timișoara;
            - Serviciului Juridic;
           - Direcției Urbanism;
           - Direcției Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
           - Direcției Economice;
           - Direcției de Mediu;
           - Direcției Dezvoltare;
           - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse  I Est;
           - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
           - Direcției Comunicare - Relaționare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calității;
           - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
           - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara