Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 550/28.11.2006
privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.D82006-1412/16.11.2006 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timilșoara;
Având în vedere notificarea nr.D06X1003848/17.07.2001 prin care s-a solicitat restituirea în natură a ap.1 din imobolul din str. Brâncoveanu nr.3;
Având în vedere Dispoziția nr.2205 din data de 29.10.2003 privind respingerea notificării referitoare la imobilul situat în Timișoara, str. Brâncoveanu nr.3 ap.1;
Având în vedere adresa Serviciului juridic nr.D82006-1412/27.10.2006;
În baza art.24 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local,modificată;
În baza Legii nr.442/2001- privind protejarea monumentelor istorice;
În baza Ordinului nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor privind Lista monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286;
În temeiul art.46 alin.( 2 1 ) din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală , modificată și completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidențiată în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002, cu spațiul de prestări servicii situat în imobilul din Timișoara, str. Brâncoveanu nr.3 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Spațiile aflate în imobile cuprinse în Lista monumentelor istorice aprobate prin Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor vor fi vândute numai după obținerea avizului favorabil al Ministerului Culturii și Cultelor.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidența Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin Dispoziția nr.2354/2004 a Primarului Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Centrului de Consiliere pentru Cetățeni;
- Biroului Control Intern ;
- Biroului Relații Publice ;
- membrilor Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidența Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin Dispoziția nr.2354/2004;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
FLORICA PUȘCAȘ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara