Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 472/26.09.2019
pentru modificarea Contractului de asociere nr. 4127/A/20.11.2009 încheiat între Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Societatea Alpha Parking S.R.L. prin act adițional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-23410/18.09.2019  privind oportunitatea proiectului de hotărâre  a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-23410/18.09.2019, întocmit de către Direcția Generală Drumuri,Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.;
    Având în vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de  20.09.2019 -  Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 23410/18.09.2019;
    Având în vedere avizul   Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
       Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 161/2009 - privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public SA a terenului din zona Piața 700 în vederea amenajării unei parcări subterane, și Procesul-verbal nr. 3750/A/18.09.2008, care face parte integrantă din această hotărâre;
       Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 373/27.10.2009-  privind modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 161/28.04.2009 și aprobarea redevenței în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 161/28.04.2009 - privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a terenului din zona Piața 700 în vederea amenajării unei parcări subterane;
      Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 447/ 20.12.2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 161/28.04.2009 privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C.  Administrarea Domeniului Public S.A.  a terenului din zona Piata 700  în vederea amenajarii unei parcări subterane;
      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 174/02.11.2012 - privind modificarea Contractului de asociere nr. 4127/A/20.11.2009 încheiat între S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. și S.C. Constructim S.A.;
       Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 286/18.12.2012 - privind aprobarea fuziunii prin absorbție a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. în cadrul S.C. Drumuri Municipale S.A.
       Având în vedere Contractul de concesiune nr. 1/20.11.2009, precum și actele adiționale la acest contract;
       Având în vedere Contractul de asociere nr. 4127/A/20.11.2009 încheiat între S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. și SC Constructim SA, precum și actele adiționale la acest contract nr. 1/22.09.2011, nr. 2/28.11.2012;
       Având în vedere Contractul de novație nr. 5173/07.08.2017, avînd ca obiect Contractul de asociere nr. 4127/A/20.11.2009, aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. nr. 5/04.08.2017;
       Având în vedere adresa Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. nr. 5158/29.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2019-1778/30.08.2019;
      În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. (c)  și alin. 6 lit. (a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    În temeiul art. 139 alin.(1) și alin.(3)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional,  a Contractului de asociere nr. 4127/A/20.11.2009 încheiat între Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Societatea Alpha Parking S.R.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Celelalte prevederi ale Contractului de asociere nr. 4127/A/20.11.2009 rămân nemodificate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Art.4: Prezenta hotărâre se  publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Direcției Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale și Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
- Societății Drumuri Municipale Timișoara SA;
- Societății Alpha Parking S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara