Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 20/29.01.2019
privind validarea listei terenurilor disponibile si libere de sarcini din inventarul Municipiului Timisoara-domeniul privat, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala, pentru anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2019-276 din 08.01.2019 - a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-276 din 08.01.2019 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest-Biroul Cladiri, Terenuri II Vest, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.SC2019-276 din 10.01.2019 a Serviciului Juridic - din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.SC2019-276/09.01.2019 a Compartimentului Administrare Fond Funciar din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.SC2019-276 din 09.01.2019 a Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri, Terenuri II Vest;
Avand in vedere Anexa nr.1 nr. SC2019-276 din 08.01.2019 cuprinzand lista terenurilor disponibile si libere de sarcini din inventarul Municipiului Timisoara-domeniul privat, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala, pentru anul 2019;
Avand in vedere Procesul verbal incheiat la data de 10.01.2019 cu ocazia intrunirii Comisiei pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.01.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-276/08.01.2019;
Avand in vedere prevederile Legii nr.15/2003 actualizata si republicata, privind sprijinul acordat tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala, art.2 alin.(4);
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba validarea listei terenurilor disponibile si libere de sarcini din inventarul Municipiului Timisoara-domeniul privat, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor intre 18 si 35 de ani pentru construirea unei locuinte proprietate personala, pentru anul 2019, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA-ANCA BLOTIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara