Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 169/18.04.2006
privind aprobarea modificării Planului Urbanistic de Detaliu "Instituții și servicii", FAZA I- Piața 700, strada Brediceanu, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/26.07.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-001236/31.03.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 331/26.07.2005 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Instituții și servicii" FAZA I , Piața 700 - strada Brediceanu, Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Planului Urbanistic de Detaliu "Instituții și servicii", FAZA I- Piața 700, strada Brediceanu, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/26.07.2005, conform Proiectului nr. 60/2005, întocmit de S.C. ANDREESCU & GAIVORONSCHI S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Instituții și servicii", FAZA I- Piața 700, strada Brediceanu, Timișoara modificare la Hotărârea Consiliului Local nr. 331/26.07.2005 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art 2: Terenul studiat este înscris în C.F.nr.126570, topo 1072/1/1, 1071/1/1, 1070/2/1/1/1/1/1/1/1/1, in suprafață de 4132 mp., C.F.nr.126571, nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1, 1070/2/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 3756 mp.,C.F.nr.126572, nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1, 1070/2/1/1/1/1/1/1/1/3 , în suprafață de 3794 mp, C.F. nr. 126573, nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1, 1070/2/1/1/1/1/1/1/1/4, în suprafață de 2690 mp.din și C.F. nr. 50966, nr. topo 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/2 , în suprafață de 456 mp, fiind proprietatea firmei S.C.MODATIM S.A;

Art. 3: Obiectul prezententei modificări a Planului Urbanistic de Detaliu "Instituții și servicii", FAZA I - Piața 700, strada C. Brediceanu, Timișoara constă în construirea corpului B din ansamblul propus pe teren.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Planului Urbanistic de Detaliu "Instituții și servicii", FAZA I- Piața 700, strada Brediceanu, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relații Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetățeni;
-S.C. ANDREESCU & GAIVORONSCHI S.R.L;
-S.C.MODATIM S.A;
-Mass - media locale;Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara