Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 144/27.04.2020
Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a materialelor, bunurilor si serviciilor necesare functionarii sistemului modular medical de izolare din municipiul Timisoara, in contextul actual de raspandire si crestere la nivel national a numarului cazurilor de infectie cu COVID - 19 catre Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020- 9293 /27.04.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9293/27.04.2020, intocmit de catre Serviciul Scoli, Spitale si Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9293/27.04.2020;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate;
Avand in vedere Prevederile Decretului Presedintelui Romaniei nr. 240/14.04.2020, privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
Avand in vedere Ordinul comandantului actiunii nr. 74600/21.04.2020 privind stabilirea unor masuri organizatorice in vederea amplasarii spitalului modular mobil si a taberei de carantinare din municipiul Timisoara;
Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului Judetului Timis nr. 3747/S2/22.04.2020, inregistrata la Primaria municipiului Timisoara cu nr. SC2020 - 9122/22.04.2020;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) si d), alin. (6) si alin. (7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a materialelor, bunurilor si serviciilor necesare functionarii sistemului modular medical de izolare din municipiul Timisoara, in contextul actual de raspandire si crestere la nivel national a numarului cazurilor de infectie cu COVID - 19, catre Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara.

Art. 2: Se aproba modelul cadru al contractului de comodat conform Anexei, care face parte din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba plata utilitatilor apa, canal, energie electrica, rezultate in urma functionarii Sistemului Modular Medical de Izolare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli, Spitale si Baze Sportive, art. 1 si 2, si Biroul Administrativ din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciul Scoli Spitale si Baze Sportive;
- Biroului Administrativ;
- Spitalului Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara