Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 310/28.07.2017
pentru modificarea articolului 2 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 246/27.06.2017 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA, TIMIȘOARA" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-008326/20.07.2017 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 246/27.06.2017 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA, TIMIȘOARA" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timisoara;
În conformitate cu prevederile art, 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 246/27.06.2017 , care va avea următorul cuprins:

"Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:

Zona M 1 (la vest de Inelul II de circulație) - zonă cu funcțiuni mixte, birouri, cazare - hotel, servicii, parcaje (poate conține locuințe, comerț, parcaje supraterane):
POTmax=70% (POTmin=50%), CUTmax=4 (CUTmin=2.4), spatii verzi minim 5%;
- Subzona M1A: - regim de inaltime 2S+P+20E, H max cladiri=65.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=70.00m;
- Subzona M1B: regim de inaltime 2S+P+20E, H max cladiri=65.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=70.00m;
- Subzona M1C: regim de inaltime 2S+P+16E, H max cladiri=52.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=57.00m;
- Subzona M1D: regim de inaltime 2S+P+12E, H max cladiri=40.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=45.00m;
- Subzona M1E: regim de inaltime 2S+P+12E, H max cladiri=40.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=45.00m;

Zona M2 (la est de Inelul II de circulație) - zonă cu funcțiuni mixte, locuințe, servicii, parcaje (poate conține birouri, cazare - hotel, comerț, parcaje supraterane).
POTmax=50% (POTmin=40%), CUTmax=3.2 (CUTmin=2.4), spații verzi minim 20%.

- Subzona M2A: - regim de inaltime 2S+P+20E, H max cladiri=65.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=70.00m;
- Subzona M2B: regim de inaltime 2S+P+20E, H max cladiri=65.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=70.00m;
- Subzona M2C: regim de inaltime 2S+P+16E, H max cladiri=52.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=57.00m;
- Subzona M2D: regim de inaltime 2S+P+12E, H max cladiri=40.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=45.00m;
- Subzona M2E: regim de inaltime 2S+P+4E+2Er, H max cladiri=21.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=26.00m, H max cornisa = 15m;
- Subzona M2F: regim de inaltime P, H max cladiri=5.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=10.00m;

sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), accesul auto si pietonal precum si realizarea locurilor de parcare - conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-000294-09.02.2017. Suprafața totală de spații verzi va respecta procentul de 5% pentru zona M1 și de minim 20% pentru zona M2, conform deciziei etapei de încadrare nr. 27/18.04.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș".


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I;
- Beneficiarilor S.C. TAKE PROJECT S.R.L și S.C. TAKE WORK S.A.;
- Proiectantului S.C. ANDREESCU&GAIVORONSCHI S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara