Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 149/30.04.2020
Privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat în favoarea Societății de Caritate Blythswood România, Filiala Banat înscris în CF nr.432098, top.4544/1/b, în suprafață de 900 mp, atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/29.07.2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2019 23994/31.03.2020, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2019-23994 din data de 31.03.2020 al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. CT2019 - 23994/09.04.2020, Anexă la Raportul de specialitate nr.CT2019-23994/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere Adresa nr.SC2019-030761 din 29.11.2019 a Societății de Caritate Blythswood România, filiala Banat și hotararea A.G.A. nr.1 din 12.03.2020 prin care se renunță la dreptul de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 900 m.p., înscris în CF nr.432098 Timișoara, nr.top.4544/1/b;
Conform prevederilor art.874, alin.(3) Cod Civil;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/29.07.2003 - privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren situat în Timișoara, str. Spitalul Nou nr. 13, către Societatea de Caritate Blythswood România, filiala Banat;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.297 lit.d) și art.353 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTEArt.1: Se retrage dreptul de folosință gratuită acordat Societății de Caritate Blythswood România, filiala Banat asupra terenului situat în municipiul Timișoara, înscris în CF nr.432098, top.4544/1/b, în suprafață de 900 mp, atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/29.07.2003.

Art.2 : Imobilul-teren rămâne proprietatea Municipiului Timișoara, domeniul public în administrarea Spitalul Clinic nr.4 Victor Babes Timișoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Societății de Caritate Blythswood România, filiala Banat;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara