Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 411/27.11.2007
privind atribuirea directă a unei suprafețe de teren catre CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.25478/14.11.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 8 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic la acesteia, modificată ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.71/2007 privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deșeurilor în municipiul Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Având în vedere prevederile art.2, alin.3, lit.(d), (e) din Legeanr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea directă către Consiliul Județean Timiș, în baza unui contract de concesiune, pe o perioadă de 49 ani, cu plata unei redevențe, a parcelei de teren cu nr.top.694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3 înscrisă în CF nr. 8442 Chișoda, cu suprafața de 27.354 mp, domeniul privat al municipiului Timișoara, pentru realizarea unei stații de transfer a deșeurilor nepericuloase care se vor transporta la depozitul de deșeuri amplasat pe teritoriul comunei Ghizela - Șanovița, în cadrul proiectului sistem integrat de gestiune a deșeurilor. Redevența este de 1,5%/an din cifra de afaceri realizata din activitatea desfășurată la stația de transfer a deșeurilor nepericuloase.

Art.2 :În cazul în care nu se realizează stația de transfer a deșeurilor nepericuloase în termen de 24 de luni, terenul revine în proprietatea Municipiului Timișoara.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Consiliului Județean Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara