Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 315/26.07.2005
privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002, cu spațiul situat în imobilul din B-dul Regele Carol I, nr. 36


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72005-002463/20.06.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Cererea nr. D72002-9923/27.11.2002 a dr. Butaș Cornel;
Având în vedere Procesul verbal de predare primire nr. D72005-1820/15.04.2005;
Având în vedere Cererea nr. D72005-002463/26.04.2005 a dr. Butaș Cornel;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002 privind aprobarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privață a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.170/29.07.2003 privind modificarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002;
În baza art.24 alin. (1) din Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local nr.550 din 14.10.2002, publicată în Monitorul Oficial nr.803/05.11.2002;
În baza Legii nr.422/2001- privind protejarea monumentelor istorice;
În baza Ordinului nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor privind Lista monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art. 38 litera (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002, cu spațiul de prestări servicii situat în imobilul din Timișoara, B-dul Regele Carol I (fost b-dul Tinereții) nr.36, înscris în C.F. nr.141293 nr. top. 16981/III, Statul Român având cota de 2/3.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidența Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin Dispoziția nr.2354/2004 a Primarului Municipiului Timișoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii județului Timiș;
-Direcției Economice;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-membrilor Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidența Legii nr.550/14.10.2002 constituită prin
Dispoziția nr.2354/2004;
-Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara