Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 321/27.09.2011
privind corectarea Art. 2 și Art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr.264/26.07.2011, în vederea atribuirii în folosință gratuită a terenului în suprafață de 719 mp catre Parohia Ortodoxă Română Calea Lugojului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2011-11569/23.08.2011 - al Primarului Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 264/26.07.2011 - privind alipirea parcelei cu nr. top 5545/2 înscrisă în C.F. nr. 423115 Timișoara cu parcela cu nr. topo 5545/1 înscrisă în C.F. nr. 401381 Timișoara și apoi dezlipirea din parcela nou creată în urma unificării a terenului în suprafață de 719 mp. din Piața Badea Cârțan, în vederea atribuirii către Parohia Ortodoxă Fabric Est Timișoara.
Luând în considerare Cererea depusă de Arhiepiscopia Ortodoxă a Timișoarei, Parohia Calea Lugojului Timișoara cu nr.UR11569/07.06.2011;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1966 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată:
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se modifică Art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.264/26.07.2011, care va avea următorul conținut:
"Se aprobă dezlipirea parcelei cu nr.topo nou în suprafață totală de 14665 mp în două parcele astfel:
- parcela cu nr.topo nou în suprafață de 13946 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara;
- parcela cu nr.topo nou în suprafață de 719 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.
Alipirea și dezlipirea terenului se va face conform proiectului întocmit de SC GAUSS SRL din 2011.
Cheltuielile pentru notarea operațiilor cadastrale la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară vor fi suportate de către Parohia Ortodoxă Română Timișoara Calea Lugojului".

Art.2:Se modifică Art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.264/26.07.2011, care va avea următorul conținut:
"Se atribuie în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, parcela cu nr.topo nou, în suprafață de 719 mp, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Calea Lugojului, pentru construirea unei biserici și a turnului clopotniță, din Piața Badea Cârțan".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Instituția Arhitectului Șef - Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Calea Lugojului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara