Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 133/31.03.2020
privind amânarea la plată a chiriei pentru imobile destinație de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere și/sau concesiune încheiate între Municipiul Timișoara și operatorii economici a căror activități economice au fost suspendate conform prevederilor art. 1 din Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanța Militară nr. 2/21 martie 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre cu nr. SC2020- 7683/26.03.2020, al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-7683/26.03.2020 al Compartimentului Spații cu Altă Destinație II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 26.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 7683/26.03.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020, Ordonanta Militara nr. 1/17.03.2020 și nr. 2/21.03.2020, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare.
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) și alin (2), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1), lit.a), art.139 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se dispune amânarea la plată a chiriei pentru imobile destinație de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere și/sau concesiune încheiate între Municipiul Timișoara și operatorii economici a căror activități economice au fost suspendate conform prevederilor art.1 din
Ordonanța Militară nr. 1 /17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanța Militară nr. 2/21 martie 2020.
Această măsură se dispune și se menține pe întreaga perioadă a menținerii măsurii de suspendare a activităților astfel cum aceasta a fost dispusă prin dispozițiile art. 1 din Ordonanța Militară nr 1/2020, art.2 din Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020.

Art.2: Pentru amânarea la plată a chiriei prevăzută la art.1, operatorii economici au obligația de-a solicita amânarea și de-a transmite aceasta prin orice mijloc de comunicare către compartimentele abilitate ale Primăriei Municipiului Timișoara, împreună cu toate documentele justificative prevăzute imperativ la art X din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST, Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara