Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 614/19.12.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Lotizare pentru locuinte individuale si functiuni complementare, strada Nicolae Andreescu nr. 50


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-006254/28.11.2006 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001- privind administrația publică locală, modificată și completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală modificată și completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Lotizare pentru locuinte individuale si functiuni complementare, strada Nicolae Andreescu nr. 50, conform Proiectului nr. 02/2006, întocmit de S.C. B-Cubb S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic de Detaliu - Lotizare pentru locuinte individuale si functiuni complementare, strada Nicolae Andreescu nr. 50, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 5024 Freidorf, nr. top 403/4/a/1; 420/a/2/a/1/b; 504/21/b/2; 504/22/a/1/b/1cu suprafața de 1000 mp, CF nr. 1424 Freidorf, nr. topo 403/4/a/1;420/a/2/a/1/b;504/21/b/2;504/22/a/1/b/2 cu suprafața de 3107 mp, fiind proprietatea S.C. Aldis Trade S.R.L..

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu - Lotizare pentru locuinte individuale si functiuni complementare, strada Nicolae Andreescu nr. 50 și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3: Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va face cu respectarea condițiilor impuse de deținătorii de utilitți prin avizele acestora și numai după ce drumurile propuse vor deveni publice conform Declarației notariale și a propunerii de dezmembrare anexate.
Pentru obtinerea autorizației de construire se va scoate terenul din circuitul agricol dupa aprobarea documentatiei de Plan Urbanistic de Detaliu.
La realizarea construcției se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Poliția Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Centrului de Consiliere Cetățeni;
-Beneficiarului S.C. Aldis Trade S.R.L;
-Proiectantului S.C. B-Cubb S.R.L ;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara