Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 262/28.06.2005
privind acceptarea schimbări denumirii SC SHELL ROMANIA SRL in SC MOL RO COMERT SRL si intocmirea unui Act Aditional la contractul de asociere incheiat in 10.05.1996


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004-16.05.2005 al Primarului Municipiului Timișoara , Gheorghe Ciuhandu;
Având in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica,amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat,servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale,Comisiei pentru administratie locala,juridica,ordine publica,drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având in vedere adresa SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCT SRL cu Nr. SC2003-21322/04.12.2003 ;
Având in vedere adresa S.C. SHELL ROMANIA S.R.L. cu nr.SC2003-21323/04.12.2003;
Având in vedere Actul Aditional nr.1/1998 la contractul de asociere incheiat in 10.05.1996 intre Municipiul Timisoara si SC SHEEL ROMANIA SRL;
Avind in vedere Adresa SC SHELL ROMANIA SRL inregistrata sub nr SC2005-661/03.02.2005 precum si Hotarirea asociatului unic al SC SHELL ROMANIA SRL privind schimbarea denumirii societatii.
Având în vedere cele stabilite în 12.04.2005 în procesul verbal nr. SC2005-6576/12.04.2005 de către comisia de negociere constituita prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 44/28.09.2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) si (x) din Legea nr.215/2001 privind Legea administrației publice locale, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprob incheierea Actului Aditional nr.2 la contractul de asociere incheiat la data de 10.05.1996 cu S.C. COMO S.R.L. ,modificat prin actul aditional nr.1/1998 incheiat cu SC SHELL ROMANIA SRL,prin acceptarea schimbării denumirii partii contractante S.C. SHELL ROMANIA S.R.L. in S.C. MOL RO COMERT S.R.L. si modificarea art.5 din contractul de asociere,conform datelor cuprinse in procesul-verbal al comisiei de negociere incheiat in data de 14.04.2005, care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art.2: Actul Aditional nr. 2 incheiat cu SC MOL RO COMERT SRL la contractul de asociere incheiat in 10.05.1996 cu S.C. COMO S.R.L.,modificat prin Actul aditional nr.2/1998 incheiat cu S.C. SHELL ROMANIA S.R.L. , face parte integranta din prezenta hotarire.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primriei Municipiului Timișoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- PrefecturiiJudețului Timiș
- Primarului Municipiului Timisoara
- Serviciului Juridic
- Direcției Economice
- Direcției Urbanism
- Direcției Edilitare
- Directiei Patrimoniu
- Serviciului Centru de Informare pentru Cetățeni
- Serviciului Audit Public Intern
- S.C. MOL RO COMERT S.R.L.
- S.C. SHELL ROMANIA S.R.L.
- Mass-media locale:Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara