Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Septembrie 

Hotararea Consiliului Local 356/28.09.2010
privind repartizarea apartamentului 8 și a apartamentului 13 din str. Miloia bloc B2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-21086/06.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962/27.09.2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.588/19.12.2006 modificată cu Hotărârea Consiliului Loca. nr.80/27.03.2007 privind aprobarea CRITERIILOR-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul programului de Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.589/19.12.2006 privind CRITERIILE DE IERARHIZARE stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul programului de Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116./2009 privind aprobarea listei de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe - modificată și completată;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea și completarea Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.592/10.05.2006 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă repartizarea apartamentului 8 din str. Miloia bl.B2, către Meteliaucă Daniela înscrisă pe lista de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziția 98.

Art.2 : Se aprobă repartizarea apartamentului 13 din str. Miloia bl.B2, către Pătrulescu Daniela, înscrisă pe lista de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziția 99.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenți în vederea repartizării unei locuințe realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii, Serviciul Locuințe și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenți în vederea repartizării unei locuințe ANL;
- Doamnei Meteliaucă Daniela;
- Doamnei Pătrulescu Daniela;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara