Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 207/31.05.2011
privind aprobarea asocierii Municipiului Timișoara pentru constituirea Asociației "Cluster regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-10861/23.05.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
Luând în considerare Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată, precum și Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice;
Având în vedere Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2011-63/05.04.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și lit. e), alin. (4), lit. a) și alin. (7), lit. a) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea Municipiului Timișoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru constituirea Asociației "Cluster regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România", denumită în continuare "Asociația", în condițiile prevăzute de Actul constitutiv din Anexa nr. 1 și de Statutul din Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă participarea Municipiului Timișoara la patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în valoare de 50 lei din bugetul local.

Art. 3: Se aprobă plata de către Municipiul Timișoara a cotizației la Asociație pentru primul an, în valoare de 200 lei din bugetul local.

Art. 4: Se desemnează Primarul Municipiului Timișoara, D-l Gheorghe Ciuhandu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în cadrul Adunării Generale și Consiliului Director ale Asociației și, totodată, se împuternicește să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliția Locală;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara