Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 532/24.10.2018
privind aprobarea prețului pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara, aparținând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 23.688/11.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 23.688/11.10.2018/ al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-23688/11.10.2018;
Având în vedere adresa Directiei Economice nr. SC2018 - 23688/12.10.2018;
Având în vedere Adresa nr. CDE2018-917/26.09.2018 a S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM SA;
Având în vedere Avizul A.N.R.E. nr. 52/18.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, ipozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată;
Având în vedere prevederile art. 13, art. 15 alin. (1) și art. 40 alin. (7) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 75 alin. (1), lit. j) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice si electrice, transport, distributie si furnizare a energiei termice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 216/30.05.2006, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 126/18.10.2016 privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Pretului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA si avizată de catre ANRE pentru determinarea/ajustarea pretului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) si d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prețul de 175,06 lei/MWh, fără TVA, pentru energia termică produsă în cogenerare, livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara, conform Aviz nr. 52/18.09.2018, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA si Directia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara