Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 545/28.11.2006
privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe-condominii din municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 21186/24.10.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie , sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit.a,alin(6) și art. 8 lit.b din Legea nr.260 din 23 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate,
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea comisiei pentru eficiență energetică care coordonează activitățile ce decurg din obligațiile prevăzute în Legea nr.260/2006 în următoarea componență:
1.Gheorghe Ciuhandu-primar;
2. Lelica Crișan - consilier local ;
3. Popa Radovan Smaranda - consilier local ;
4. Sorin Karagena - consilier local;
5.Dumitru Andor-director direcția edilitară;
6.Adrian Bodo- director economic;
7.Nicușor Miuț-director direcția de patrimoniu;
8.Sorin Ciurariu-arhitect șef;
9.Ioan Zubașcu- șef serviciu energetic;
10.Băruța Ionel- serviciul energetic;
11.Olaru Petre - președinte FALT.

Art.2: Se aprobă inventarul clădirilor care vor fi incluse în programul de reabilitare termică pe anul 2006 conform tabelului anexat.

Art. 3: Se aprobă finanțarea a 33% din cheltuielile privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programul pe anul 2006

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetățeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
FLORICA PUȘCAȘ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara