Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iulie 

Hotararea Consiliului Local 264/26.07.2011
privind alipirea parcelei cu nr. top 5545/2 inscrisa in C.F. nr. 423115 Timisoara cu parcela cu nr. topo 5545/1 inscrisa in C.F. nr. 401381 Timisoara și apoi dezlipirea din parcela nou creata in urma unificarii a terenului in suprafata de 719 mp din Piața Badea Cârțan , in vederea atribuirii catre Parohia Ortodoxă Fabric Est Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2011 - 11569/13.07.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare Cererea depusă de Arhiepiscopia Ortodoxă a Timișoarei, Parohia Timișoara - Calea Lugojului cu nr. UR -11569/07.06.2011;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alipirea parcelei cu nr. topo 5545/1 în suprafață de 14165 mp, teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, cu parcela cu nr.topo 5545/2 în suprafață de 500 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara (atribită deja conform Hotărârii Consiliului Local nr.46/1996), rezultând parcela cu nr.topo nou în suprafață de 14665 mp, teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.2: Se aprobă dezlipirea parcelei de mai sus în suprafață de 14665 mp în două parcele astfel:
- parcela cu nr.topo nou în suprafață de 13946 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.
- parcela cu nr.topo nou în suprafață de 719 mp teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.
Alipirea și dezlipirea terenului, se va face conform Proiectului întocmit de SC GAUSS SRL din 2011.
Cheltuielile pentru notarea operațiilor cadastrale la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară vor fi suportate de către Parohia Ortodoxă Română Timișoara Fabric Est .

Art.3: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.46/01.10.1996 - privind atribuirea unei suprafețe de teren pentru realizarea unei biserici Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Est..

Art.4: Se atribuie în folosință gratuită, pe durata existenței construcției parcela nr.topo nou, în suprafață de 719 mp, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Fabric Est, pentru construirea unei biserici și a turnului clopotniță, din Piața Badea Cârțan.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Fabric Est
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara