Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 170/30.04.2020
privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr.55 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, cu nr. CT2020 - 3876/07.04.2020 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 -3876 din data de 07.04.2020 al Direcției Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-3876/27.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT 2020-3876/07.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;
Având în vedere Documentația de apartamentare întocmită de SC Black Light SRL ;
În conformitate cu prevederile 129 alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) și art.361, alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă operațiunea de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str.Ștefan cel Mare nr.55, înscris în CF nr.448942 Timișoara (CF vechi 415799 Timișoara) cu nr. top. vechi 7449/1;7448/1;7448/2/1/1, conform documentației de apartamentare întocmită de S.C. Black Light S.R.L.- Proiect nr.2885/2019, Referat de admitere nr.38232/19.02.2020 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
Art.2: Prezenta documentație va fi înaintată către OCPI Timiș însoțită de declarațiile notariale în formă autentică a proprietarilor tabulari ai apartamentelor.
Art.3: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii apartamentelor.
Art.4: Apartamentul nr.1,situat la parter corp A, compus din 3 camere, antreu, bucătărie, debara, cămară alimente și baie cu 8.28% p.c.i. corp A, 7.32% p.c.i.generale și 208/2840 teren în folosință, apartamentul nr.2 situat la parter corp A, compus din 2 camere, un antreu, o bucătărie, o debara, o cămară alimente, o baie și un WC cu 5.29% p.c.i. corp A, 4.68% p.c.i. generale și 133/2840 teren în folosință, apartamentul nr.9 situat la parter corp A, compus dintr-o cameră, un antreu, o bucătărie și o baie cu 1.97% p.c.i. corp A, 1.74% p.c.i. generale și 50/2840 teren în folosință, apartamentul nr.16 situat la etaj I corp A, compus din 2 camere, un antreu, o bucătărie,o cămară alimente, o baie, un WC și o magazie cu 5.56% p.c.i. corp A, 4.92% p.c.i. generale și 140/2840 teren în folosință, apartamentul 24 situat la parter corp B, compus din 2 camere, un antreu, o bucătărie, o cămară alimente și o baie cu 32.37% p.c.i. corp B, 3.42% p.c.i. generale și 97/2840 teren în folosință si garaj situat în curte cu 0.95% p.c.i. generale și 27/2840 teren în folosintă rămân în proprietatea Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Art.5: Contractele de inchiriere pentru imobilele proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local Timișoara se actualizează conform documentației întocmite de SC Black Light SRL.
Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est și Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara