Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 482/15.12.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spații comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Șagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-016905/04.12.2009 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. nr. 05/PV - 12.11.2009 - FAVORABIL;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spații comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Șagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. JOMRITA INVESTIII S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 81/2007, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/29.01.2008 si mentinuti in continuare: regimul de înălțime de max P+1E, accesele auto se vor face din Calea Șagului și din străzile propuse pentru lărgire sau realizare propuse prin Planul Urbanistic Zonal aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2008, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. TH2009-005647/ 13.08.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, , în conformitate cu Anexa 2 din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2002 si prelungit cu Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2007, procentul de ocupare al terenului POT max de 45%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de max 0,9, spații verzi de min 10% - conform Regulamentului General de Urbanism si Regulamentului Local de Urbanism, din suprafața totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spații comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Șagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafață totală măsurată de 234.043 mp ( suprafata totala in acte de 233.476 mp), teren in intravilanul extins, este identificat prin C.F. 408729 Timișoara, nr. cad. 408729, în suprafață de 81.462 mp, C.F. 407511 Timișoara, nr. cad. 407511, în suprafață de 13.000 mp, C.F. 407920 Timișoara, nr. cad. 407920, în suprafață de 20.004 mp, C.F. 407777 Timișoara, nr. cad. 407777, în suprafață de 82.010 mp, C.F. 408436 Timișoara, nr. cad. 408436, în suprafață de 37.053 mp, C.F. 409590 Timișoara, nr. cad. A1316/19/2 în suprafață de 514 mp, proprietatea firmei SC JOMRITA INVESTIȚII SRL București.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona pentru spații comerciale, servicii, show room, depozite", Calea Șagului (DN 59), km 7+300, dreapta, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului S.C. JOMRITA INVESTIII S.R.L.;
-Proiectantului S.C. Atelier CAAD S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara