Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 550/24.10.2018
privind schimbarea denumirii unor unitati de invatamant preuniversitar de stat, cuprinse in Anexa 1 la reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara, incepand cu anul scolar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 22758/02.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22758/02.10.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22758/02.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;
Avand in vedere Ordinele Ministrului Educatiei Nationale nr. 5053/10.09.2018, nr. 5072/11.09.2018, nr. 5073/11.09.2018, nr. 5074/11.09.2018, nr. 5075/11.09.2018, nr. 5076/11.09.2018, nr. 5077/11.09.2018, nr. 5080/11.09.2018, nr. 4254/08.08.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 90/23.02.2018 privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, privat acreditat/autorizat din municipiul Timisoara, Anexa 1;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba schimbarea denumirii urmatoarelor unitati de invatamant preuniversitar de stat:
1. Colegiul Tehnic "Ion I. C. Bratianu" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Ion I.C. Bratianu";
2. Colegiul de Silvicultura si Agricultura "Casa Verde" va avea denumirea Liceul Tehnologic de Silvicultura si Agricultura "Casa Verde";
3. Colegiul Tehnic de Vest va avea denumirea Liceul Tehnologic de Vest;
4. Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida";
5. Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I" va avea denumirea Liceul Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I";
6. Colegiul Tehnic "Azur" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Azur";
7. Colegiul Tehnic Electrotimis va avea denumirea Liceul Tehnologic Electrotimis;
8. Colegiul National de Arta "Ion Vidu" va avea denumirea Liceul de Arta "Ion Vidu";
9. Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" va avea denumirea Colegiul National Pedagogic "Carmen Sylva";
si se opereaza schimbarea de denumire in Anexa 1 la reteaua scolara valabila pentru anul scolar 2018 - 2019 cu unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Art. 2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Inspectoratul Scolar Judetean Timis;
- Colegiul Tehnic "Ion I. C. Bratianu";
- Colegiul de Silvicultura si Agricultura "Casa Verde";
- Colegiul Tehnic de Vest;
- Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida";
- Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I";
- Colegiul Tehnic "Azur";
- Colegiul Tehnic Electrotimis;
- Colegiul National de Arta "Ion Vidu";
- Liceul Pedagogic "Carmen Sylva";
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara