Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 202/04.06.2020
privind prelungirea pe o perioadă de 1 an a contractului de închiriere nr. 690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA -NOTINGER TEODORA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de apobare a proiectului de hotărâre, nr. SC 10674/15.05.2020, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de de specialitate nr. 10674/15.05.2020 al Compartimentului Spații cu Altă Destinație I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2020-10674/15.05.2020;
Având în vedere adresa cu numărul SC2020-007252/20.03.2020, prin care Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr. 690/1999, având ca obiect spațiul situat în Timișoara, Piața Tepes Vodă (fosta Piata Doicești), nr.1;
Având în vedere extrasul din Procesul Verbal al ședintei din 14.05.2020 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 12/26.06.2012 si modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiulșui Timișoara nr. 176/11.04.2019, prin care comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât prelungirea pe o perioadă de 1an a contractului de închiriere nr. 690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana-Notinger Teodora;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere prevederile articolului 21 , alin. 5 din Legea nr. 10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) și (2), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin (3), lit. g) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 690/1999, încheiat cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora, pe o perioadă de 1 an, de la data de 02.05.2020 până la data de 02.05.2021, pentru spațiul în suprafață de 138,40 m.p, situat la parterul imobilului înscris în Cartea Funciara nr. 970, nr. top 381, în proprietatea Statului Român, în folosința Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Compartimentului Spații cu Altă Destinație I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Societății Profesionale Notariale Sichim Ioana -Notinger Teodora;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara