Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 37/29.01.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timișoara, intravilan și extravilan, Calea Șagului DN 59 km. 7+300 dreapta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. - U32007-004369/17.01.2008 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, repulicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timișoara, intravilan și extravilan, Calea Șagului DN 59 km. 7+300 dreapta, având ca beneficiar pe S.C. JOMRITA INVESTIȚII S.R.L., București, întocmit conform Proiectului nr. 81/2007, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se stabilesc condițiile de construire: procentul de ocupare al terenului POT max de 45%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0,9, spații verzi minim 10% din suprafața totală a parcelei, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari,

Art.3 : Prezentul Plan Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timișoara, intravilan și extravilan, Calea Șagului DN 59 km. 7+300 dreapta se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat în suprafață totală de 23,3714 ha este identificat prin: C.F. 5194 Freidorf, nr. cad. 602/1/1, 603/1/1 (A1318/4/2) în suprafață de 1,67ha, C.F. 3236 Freidorf, nr. cad. A1318/4/3 în suprafață de 1,5ha, C.F. 3363 Freidorf, nr. cad. A1318/4/4 în suprafață de 1,0ha, C.F. 3131 Freidorf, nr. cad. A1318/4/6/1 în suprafață de 3,0ha, C.F. 3447 Freidorf, nr. cad. 595/2/2, 596/2/2, 597/2/2 (A1318/4/6/2), C.F. 5160 Freidorf, nr. cad. A1318/4/7 în suprafață de 0,6ha, C.F. 5159 Freidorf, nr. cad. A1318/4/8 în suprafață de 0,7ha, C.F. 5022 Freidorf, nr. cad. A1316/19/1 în suprafață de 1,0ha, și A1316/19/2 în suprafață de 0,0514ha, C.F. 4958 Freidorf, nr. cad. A1316/20 în suprafață de 1,0ha, C.F. 5188 Freidorf, nr. cad. A1316/21 în suprafață de 0,55ha, C.F. 5184 Freidorf, nr. cad. A1316/22 în suprafață de 0,5ha, C.F. 5120 Freidorf, nr. cad. A1316/23 în suprafață de 0,5ha, C.F. 5165 Freidorf, nr. cad. A1316/24 în suprafață de 0,5ha, C.F. 5141 Freidorf, nr. cad. A1316/25 în suprafață de 0,14ha, C.F. 5098 Freidorf, nr. cad. A1316/26 în suprafață de 0,16ha, C.F. 145624 Timișoara, nr. cad. A1316/27 în suprafață de 0,5ha, C.F. 4315 Freidorf, nr. cad. A1316/28 în suprafață de 0,8ha, C.F. 5167 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/1 în suprafață de 0,9ha, C.F. 4687 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/3 în suprafață de 0,9ha, C.F. 4688 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/4 în suprafață de 0,9ha, C.F. 4686 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/5 în suprafață de 0,9ha, C.F. 4301 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/6 în suprafață de 0,9ha, C.F. 4307 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/7 în suprafață de 0,9ha, C.F. 4303 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/8 în suprafață de 0,9ha, C.F. 4312 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/9 în suprafață de 0,9ha, C.F. 4310 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/10 în suprafață de 0,1ha, proprietar S.C. JOMRITA INVESTIȚII S.R.L. București si C.F. 4689 Freidorf, nr. cad. A1318/2/27/2 în suprafață de 0,9ha, proprietar JISA Traian (cu promisiune de vanzare catre JOMRITA INVESTITII S.R.L.).

Art. 4:Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITE" Timișoara, intravilan și extravilan, Calea Șagului DN 59 km. 7+300 dreapta și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Eliberarea Autorizației de Construire este condiționată de reglementarea situației juridice a suprafețelor de teren afectate de drumuri, în conformitate cu Declarația notarială nr. 20 din 11.01.2008.
Terenurile ce vor fi introduse prin această documentație în intravilanul municipiului Timișoara, prin grija beneficiarilor, vor trece în zona D de impozitare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului S.C. JOMRITA INVESTIȚII S.R.L. București ;
- Proiectantului S.C. Atelier CAAD S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara