Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 

Hotararea Consiliului Local 116/20.03.2018
privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiilor temporar disponibile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in vederea inchirierii prin licitatie publica, in scopul amplasarii bufetelor de incinta pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 5821/12.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-5821/12.03.2018 al Serviciului Scoli - Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -5821/12.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere art. 112, alin. 2 , alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
Avand in vedere Ordinul 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si conditiile necesare acordarii acestuia;
Avand in vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
Avand in vedere prevederile art. 874 (1) - Cod civil;
Avand in vedere Procesul verbal din data de 01.11.2017, al sedintei Comisiei de analiza a spatiilor temporar disponibile situate in imobilele institutiilor scolare si medicale aflate in proprietatea municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (1), alin. (2) lit. c) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba propunerea de schimbare a destinatiei a spatiilor temporar disponibile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in vederea inchirierii prin licitatie publica, in scopul amplasarii bufetelor de incinta pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor, pe o perioada de 3 ani, pentru urmatoarele unitati de invatamant:
- Liceul Teoretic Grigore Moisil, str. Ghirlandei nr. 4, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, etaj 2, in suprafata de S=9,61 mp;
- Colegiul National Banatean, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, amplasare chiosc in incinta - teren in curtea scolii, in suprafata de S=30 mp;
- Scoala Gimnaziala nr. 30, str. Astrilor nr. 13, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, parter, in suprafata de S=9 mp;
- Liceul Teoretic William Shakespeare, str. I.L. Caragiale nr. 6, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, Corp A (str. I.L. Caragiale nr. 6), in suprafata de S=1 mp si Corp B (Piata Romana nr.2) in suprafata de S=1 mp;
- Colegiul Tehnic de Vest, Bv. Regele Carol I nr. 11, amplasare chiosc in incinta - cladire camin I, parter, in suprafata de S=16 mp;
- Liceul cu Program Sportiv Banatul, str. FC Ripensia nr.29, amplasare chiosc in incinta - teren in curtea scolii, in suprafata de S=12 mp;
- Liceul Tehnologic Transporturi Auto, str. Ardealului nr. 1, amplasare chiosc in incinta - cladire scoala, Corp B in suprafata de S=12 mp.

Art.2 : Schimbarea destinatiei spatiilor prevazute la art. 1 va opera de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educatiei Nationale.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciul Scoli-Spitale;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Liceului Teoretic Grigore Moisil;
- Colegiului National Banatean
- Scolii Gimnaziale nr. 30;
- Liceului Teoretic William Shakespeare;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Liceului cu Program Sportiv Banatul;
- Liceului Tehnologic Transporturi Auto;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara