Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 9/14.01.2020
Privind atribuirea în folosință gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spațiului cu altă destinație -SAD.5 situat în Timișoara, Piața Victoriei nr.1B, către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul numărul SC2019-32812/17.12.2019 de aprobare a Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-32812/17.12.2019 întocmit de către Compartimentul Spații cu Altă Destinație I EST - Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-32812/17.12.2019 al Compartimentului Spații cu altă Destinație I Est;
Având în vedere cererea cu numărul CT 2019-007413/21.11.2019 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație SAD.5 situat în imobilul din Timișoara, str.Piața Victoriei nr.1B, necesar pentru arhiva acestei direcții;
Având în vedere extrasul din Procesul verbal al ședintei din 10.12.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, prin care comisia a hotărât atribuirea în folosință gratuită și întocmirea contractului de comodat, pe o perioadă de 5 ani a spațiului cu altă destinație situat în Timișoara, str.Piața Victoriei nr.1B către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, pentru arhiva acestei structuri;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prignoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2, alin.6 , litera a), alin. 7 , litera b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, alin. 1 și alin.3 litera g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;


HOTARASTE
Art.1: Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, pe o perioadă de 5 ani, cu contract de comodat, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuința din Timișoara, Piața Victoriei nr. 1/B, situat la subsolul imobilului, compus din 11 încăperi în suprafață de 137,45 mp, înscris în CF400508-C1-U20 Timișoara, număr de top 210/XXVI, în proprietatea Statului Român, fiind identificat ca "Spațiu cu altă destinație nr.5 la subsol, compus din încăperile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 nr.11, cu 4,56% pc și 41/1893 mp. teren în folosință, înregistrat în inventarul Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 0112 și valoarea de inventar 94182.

Art.2: Se aprobă modelul cadru de contract de comodat - Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Școli - Spitale ;
- Direcției Comunicare -Relaționare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității ;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială ;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara