Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Februarie 

Hotararea Consiliului Local 87/28.02.2020
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 10, sc A, et II, judet Timis, inscris in C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis, inscris in C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020 - 4758/24.02.2020, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu ;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2020 - 4758/24.02.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Avizul Juridic din data de 25.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 4758/24.02.2020 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere solicitarile inregistrate cu nr.SC2020-4239,4241/19.02.2020, primite de la petenta SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis, prin avocat SAS LAURA DIANA , prin care solicita Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis , inscris in C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, a suprafetei de 75,19 mp, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA , si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Ep. Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis , inscris in C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA ;
Avand in vedere adresele cu nr 445 si 446 din 13.02.2020 emise de catre Directia Judeteana pentru Cultura-Timis, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015.
Avand in vedere adresele emise de catre Directia de Urbanism, Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest- Comp SAD, Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Scoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunica faptul ca imobilul mentionat anterior , nu prezinta interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timisoara ;
In conformitate cu prevederile art. 4, alin. (4) si alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 67/26.02.2008 , completata si modificata ;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit.c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul art. 139, alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr. 10, sc A, et II, jud Timis , inscris in C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis , inscris in C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA .
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC TG INVEST SRL TIMISOARA , cu sediu in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr 10, ap 21, mansarda, jud Timis, prin avocat SAS LAURA DIANA;
- Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara