Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 419/27.11.2007
privind diminuarea suprafetei si stabilirea redeventei pentru terenul concesionat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 catre S.C. AURORA S.RL.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere solicitarea S.C.Aurora S.R.L nr.SC2007-007086/26.03.2007;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 133/24.04.2007 privind concesionarea catre S.C. AURORA S.R.L. a terenului inscris in C.F. 65841 Timisoara top. 15924/1;
Avind in vedere Procesul Verbal al comisiei de negociere din data de 13.11.2007;
În conformitate cu prevederile art.36,alin. (2), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicata;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă diminuarea suprafetei de 59789 m.p. concesionata catre S.C. AURORA S.R.L. in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 133/2007, cu suprafata de 4547 m.p. necesari prelungirii str. Paul Constantinescu pana in str. Banatul.
Art.2: Se aproba redeventa pentru terenul concesionat către S.C AURORA S.R.L. prin Hotărârea Consiliului Local nr.133/24.04.2007 și diminuat potrivit art.1, inscris in Cf 65841 Timișoara , top 15924/1 conform Procesului -Verbal al comisiei de negociere din data de 13.11.2007, care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel:
- pentru terenul ocupat de construcții în suprafață de 2.148 mp se stabilește o redevență de 10,55 lei /mp. /an;
- pentru terenul neconstruit în suprafață de 28.259 mp. se stabilește o redevență de 1,60 lei /mp. /an;
- pentru luciu de apă în suprafață de 24.835 mp se stabilește o redevență de 0,0102 lei/mp. /an;
In cazul in care parte din terenul neconstruit devine construit prin edificarea unor constructii, se va percepe redeventa pentru teren construit.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. Aurora S.R.L.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara