Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 374/30.10.2007
privind obținerea de fonduri nerambursabile, pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor și Parc Zona Bucovina) din Municipiul Timișoara, prin "Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 22144 / 05.10.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome, societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1166/17 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a "Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera c) și d), alin. (6) litera a) punctele 9 și 10 din Legea nr.215/2001- privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timișoara la "Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități" pentru următoarele obiective cu proiectele:
a) Reamenajarea Parcului Botanic Timișoara
- studiul de fezabilitate cu numărul PS 03 - 2006 întocmit de SC PARC-SILVA SRL, aprobat prin HCL nr. 181/29.05.2007;
- parc cu suprafața de 96501 mp înscris în CF nr. 13510 cu numărul top 1025/1 Timișoara - proprietar Primăria Municipiului Timișoara;
b) Reamenajarea Parcului Rozelor Timișoara
- studiul de fezabilitate cu numărul PS 01-2006 întocmit de SC PARC-SILVA SRL, aprobat prin HCL nr. 180/29.05.2007;
- parc cu suprafața de 21438 mp înscris în CF cu nr. 1776 cu numărul top 675/1 Timișoara - proprietar Primăria Municipiului Timișoara;
c) Amenajarea Parcului Zona Bucovina Timișoara
- studiul de fezabilitate cu numărul DP-250-99 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL, aprobat prin HCL nr. 73/27.03.2001;
- parc cu suprafața de 8774 mp înscris în CF cu nr. 43283 cu numărul top 28276 Timișoara - proprietar Primăria Municipiului Timișoara.

Art.2: Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului și la semnarea contractului este Primarul Municipiului Timișoara, iar responsabilul de proiect și persoana ce face legătura dintre primărie și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile este directorul Direcției de Mediu, sau altă persoană din cadrul Direcției de Mediu împuternicită prin dispoziția primarului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, după caz.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu - Serviciul Spații Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara