Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 

Hotararea Consiliului Local 449/03.10.2006
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 356 /25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spații de depozitare și producție", extravilan Timișoara-Calea Aradului, jud. Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. R22006-000701/18.09.2006 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 356/25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spații de depozitare și producție", extravilan Timișoara - Calea Aradului, jud. Timiș;
Având în vedere adresa beneficiarilor documentației nr. R22006-000701 din 12.09.2005;
Având în vedere Avizul Consiliului Județean nr. 42 din 07.07.2006;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006;
În conformitate cu prevederile art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind admninistrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 356/ 25.07.2006 astfel:
Art.1 va avea următorul conținut: "Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Spații de depozitare și producție", extravilan Timișoara - Calea Aradului, jud Timiș, conform Proiectului nr. P-09/2005, întocmit de S.C "ARHITECT TRAMBIȚAS" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat, în suprafață de 81847mp, este înscris în C.F. nr. 143110, nr. top A 330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1 cu suprafața de 57947mp (arabil extravilan) și CF nedefinitivă nr.136180, nr. top A 328/1/1/2 cu suprafața de 23900mp (arabil în extravilan), fiind proprietatea lui Jivi Nicolae Ilie, soția Jivi Luminița Simona și Vasilescu Nicoleta Adriana.
Prin prezentul Planul Urbanistic Zonal "Spații de depozitare și producție", extravilan Timișoara - Calea Aradului, jud Timiș, suprafața reglementată ce se se va introduce în intravilanul Municipiului Timișoara este de 81847mp, suprafață care va trece în Zona D de impozitare.
Faza V va rămîne cu interdicție temporară de construire, conform Avizului Consiliului Județean Timiș nr. 42 din 07.07.2006;"

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Spații de depozitare și producție", extravilan Timișoara-Calea Aradului, jud. Timiș și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetățeni;
-Beneficiarilor: Jivi Nicolae Ilie și soția Jivi Luminița Simona și Vasilescu Nicoleta Adriana;
-S.C. "ARHITECT TRAMBIȚAȘ" S.R.L.;
-Mass - media locale;Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂȘCUȚĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara