Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 21/25.01.2011
privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de partener și co-finanțării proiectului de cooperare între municipiul Timișoara și Orașul Szeged - "Biodiversitatea și protecția naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-1235/18.01.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere aprobarea, în ședința comună a Consiliului Local al Orașului Szeged și al Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 22.01.2010, a derulării în comun a unor proiecte în domeniul protecției mediului;
Având în vedere Referatul nr.SC2010-30954/28.12.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b) și (e), alin. 4 litera (a) și alin. 7 lit. (b) și (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit. (a) și (d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în calitate de partener, la Proiectul de cooperare între municipiul Timișoara și Orașul Szeged - "Biodiversitatea și protecția naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, având pentru municipiul Timișoara un buget de 40.000 EURO, finanțat după cum urmează:
- 98% asistență financiară nerambursabilă, defalcată după cum urmează: 85% bugetul Uniunii Europene prin FEDR - Fondul European pentru Dezvoltare Regională - 34.000 Euro și 13 % bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - 5.200 Euro;
- 2% contribuție proprie din bugetul Local al Municipiului Timișoara - 800 Euro;

Art.2: Se aprobă co-finanțarea de la bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor Proiectului "Biodiversitatea și protecția naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4, cu suma de 800 EURO, inclusiv T.V.A. aferentă, precum și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului.

Art.3: Se aprobă avansarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea proiectului "Biodiversitatea și protecția naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4, în valoare de 40.000 Euro, urmând ca sumele prezentând asistența financiară nerambursabilă (85% - U.E. (FEDR) și 13% bugetul de stat) să fie recuperate în urma validării cheltuielilor efectuate de municipiul Timișoara de către Controlul de Prim Nivel și aprobării cererii de rambursare a cheltuielilor de către Autoritatea de Management a programului.

Art.4: Se aprobă împuternicirea domnului Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timișoara în vederea semnării tuturor documentelor Proiectului "Biodiversitatea și protecția naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Patrimoniu;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Control Intern și Managementului Calității;
- Primăriei Orașului Szeged - Ungaria;
- Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;
- Autorității de Management al Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Agenția Națională de Dezvoltare Budapesta - Ungaria;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara