Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 153/30.04.2020
Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-8418/08.04.2020 privind oportunitate proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-8418/08.04.2020 al Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-8418/08.04.2020;
Având în vedere avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Nota de fundamentare a Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara - Anexă la Raportul de specialitate nr. 8418/08.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 335 din 22.06.2018 prin care a fost aprobată documentația privind "Bilanțul real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2017 ";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. și ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. nr. 5747/24.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2020 - 000618 din data de 24.03.2020, privind calculul pierderilor tehnologice induse pentru perioada ianuarie - decembrie 2019 și nota justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, ca diferență dintre pierderile reale și pierderile tehnologice incluse în prețul aprobat, din SACET Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. nr. 24 din data de 24.03.2020 privind promovarea unei hotărâri de consiliu local pentru recunoașterea pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică aferente anului 2019 și acoperirea integrală a acestora din bugetul local;
Având în vedere prevederile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006 privind unele masuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) și prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse, aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație în valoare de 46.298.596,821 lei inclusiv TVA, cu respectarea și încadrarea în dispozițiile art. 23, alin. 1 din Ordinul 1121/1075 din 21.08.2014, privind aprobarea schemei de ajutor de stat acordate în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara