Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 3/08.01.2018
privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Timisoara in calitate de partener al Televiziunii Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii organizarii evenimentului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive SC2018-255/08.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 36/05.01.2018 al Biroului Organizare Evenimente din cadrul Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 36/05.01.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice nr. 255/08.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 36/05.01.2018;
Avand in vedere adresa SC2017-031980/19.12.2017 prin care Televiziunea Romana a propus asocierea in calitate de partener a Primariei Municipiului Timisoara in vederea organizarii uneia dintre semifinale ale concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018 si sprijinirea financiara in vederea organizarii evenimentului cu suma de 200.000 lei.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 535 din 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020;
In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006 - actualizata, privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, actualizata;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere art.36 alin. (2) litera b) si alin. (6) litera a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba participarea Primariei Municipiului Timisoara in calitate de partener al Televiziunii Romane in vederea organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018.

Art. 2: Se aproba alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii organizarii semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 22-28 ianuarie 2018.

Art. 3: Finantarea se face din cap. 67.02. "Cultura, recreere si religie", pentru manifestarile culturale ale Casei de Cultura a Municipiului Timisoara,
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestari se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- TVR Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara