Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 222/04.06.2020
privind reducerea capitalului social al Societății de Transport Public Timișoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-12179/03.06.2020, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-12179/03.06.2020, întocmit de către Direcția Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Rețele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-12179/03.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-12179/03.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 271 din data de 28.07.2017, privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni, modificată și completată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din data de 31.03.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni;
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit.a) și d), alin.(3) lit.d) și alin.(7) lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTEArt.1: Se aprobă reducerea capitalului social al Societății de Transport Timișoara SA, prin reducerea aportului în natură. Bunurile aduse ca aport la capital vor reveni în patrimoniul societății.

Art.2: Capitalul social al Societății de Transport Timișoara SA este constituit în numerar, subscris și vărsat, în cuantum de 150.000 lei.

Art.3: Capitalul social este divizat in 150 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare. Acțiunile sunt, in totalitate ale municipiului Timișoara (100%).

Art.4: Actul constitutiv se va modifica ținând cont de art. 1, 2 și 3 din prezenta hotarare.

Art.5: Se imputerniceste directorul societatii sa intreprinda demersurile cerute de lege pentru modificarea actului constitutiv al societatii si inregistrarea modificarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Art.6: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 110/31.03.2020 se abrogă.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Rețele de Utilităti și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și Societatea de Transport Public Timisoara SA.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției Generale Drumuri Poduri, Parcaje si Rețele de Utilităti;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Generale Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Societății de Transport Public Timisoara SA.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara