Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri Europarlamentare și Referendum națiional 26 mai 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 216/27.05.2016
privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timișoara și păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi și schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piață din Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 11808 / 24.05.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu nr.97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români;
Luand in considerare Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările aduse de Legea nr.48/2003, Legea nr.76/2007 și Legea nr.279/2007;
Ținând seama de art.5 alin.(1) din Ordonanța Guvernului României nr.63 din 29 august 2002 actualizată;
In temeiul Hotărârii nr.41 din data 12.05.2016 a Comisiei Județene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri;
Avand in vedere propunerile Comisiei de atribuire sau schimbare de denumiri la strazi, parcuri, piete, etc., actualizată prin Dispozitia Primarului nr.1518/01.10.2013;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) respectiv alin. (5) lit. d), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se redenumesc 8 poduri peste Bega din Municipiul Timișoara și se păstrează denumirile celorlalte poduri, conform Anexei nr. 1 - Lista cu denumirile podurilor peste Bega din Municipiul Timișoara și Anexei nr. 2 - Planurile de situație ale podurilor, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2: Se atribuie denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi și se schimbă denumirile la 2 străzi respectiv 1 piață din Municipiul Timișoara, în ZONA TORONTALULUI - STR. ARTHUR RUBINSTEIN, ZONA FABRIC, ZONA CALEA SEVER BOCU, ZONA CALEA MARTIRILOR 1989 - STR. GAVRIL MUSICESCU, ZONA CALEA URSENI - UZINA DE APĂ, ZONA MEHALA - STR. GRIGORE ALEXANDRESCU, ZONA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR, ZONA CAMPUS UNIVERSITAR, ZONA CETATE, conform Anexei nr. 3 - Tabelul privind atribuirea respectiv schimbarea de denumiri la străzi și o piață din Municipiul Timișoara și Anexei nr.4 - Planurile de situație ale străzilor și pieței, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană și Cadastru - Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbană și Cadastru;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiș;
- Comunității Evreilor din Timișoara, cu sediul pe str. Gheorghe Lazăr nr. 5;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara