Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 246/25.06.2020
Privind acordarea unui drept de administrare către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-002250/23.06.2020, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-002250 din data de 23.06.2020 al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 002250/23.06.2020;
Având în vedere adresa nr. IF 2020-026062/22.06.2020 înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. SC2020-002250/22.06.2020, prin care Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, solicită transmiterea unui drept de administrare pentru clădirea realizată pentru servicii publice în ansamblul Iulius Mall, clădire realizată parțial prin A.C. nr.1491/05.11.2019, înscrisă în CF nr. 415402, Timișoara str. Demetriade nr. 1.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere prevederile art.867-870 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.108 litera a) și 129, alin.(2), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit a), art.139 alin.(1) și art.298-301 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea unui drept de administrare către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, asupra terenului și construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1, ca sediu Construcții pentru Instituții publice-Construire clădire în regim de înălțime P+1E, plasare firmă pe fațadă, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2015.

Art.2: Toate lucrările de investiții în cadrul AC nr.1491/05.11.2019, precum și toate taxele și costurile aferente, vor fi suportate de către titularul dreptului de administrare.

Art.3: Contractul de administrare și procesul verbal de predare-primire se vor stabili de comun acord între Municipiul Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

Art.4: Aferent construcției, P+1E, titularul dreptului de administrare beneficiază de 13 locuri de parcare în Parcarea A (cu un total de 584 parcaje), conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2015.

Art.5: Imobilul construcție P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscris în CF nr.415402, Timișoara ,str. Demetriade nr.1,are nr. de inventar 23282 și valoare de inventar conform Procesului Verbal de recepție parțială nr.484 din 28.05.2020 de 5.130.109 lei.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est și Direcția Economică-Biroul Evidența Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală de Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Direcției Fiscală a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara