Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Aprilie 

Hotararea Consiliului Local 168/30.04.2020
privind modificarea și completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara" aprobat prin art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 377/17.07.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-9426/28.04.2020, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9426/28.04.2020 al Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-9426/28.14.2020;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de Specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere adresa nr. 25181/27.11.2019 a Societății de Transport Public Timișoara SA privind modificarea Contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara", precum și aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 495/24.10.2018 - privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara" aprobat prin art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 377/17.07.2018;
Având în vedere Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018 și Actul Adițional nr. 1/29.10.2018;
Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011;
Având în vedere Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/2017;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (2) și alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c), d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, alin. (1) și (3) și art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea, prin Act adițional nr. 2 - conform Anexei la prezenta hotărâre, a art. 4 din Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara" cu nr. SC2018-17594/24.07.2018, după cum urmează:
- Alineatul (3) se modifică și se completează astfel: ,,Valoarea estimată a lucrărilor de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public este de 1.165.630,00 lei fără TVA/an (250.700 euro fără TVA/an, curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari."
- Alineatul (4) se modifică și se completează astfel: ,,Valoarea estimată a lucrărilor de iluminat festiv este de 464.950,00 lei fără TVA/an (100.000 euro fără TVA/an, curs BNR afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcție de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aceste tipuri de lucrari."
- După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul conținut: ,,După aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, în fiecare an, se va încheia, dacă este cazul, de către executivul Primăriei Municipiului Timișoara, un act adițional la prezentul contract"<
- Alineatele (1) și (2) ale art. 4 din contract nu se modifică.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și SC Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliției Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Societății Drumuri Municipale Timișoara SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara