Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 

Hotararea Consiliului Local 289/28.06.2005
privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara, pentru luna iulie 2005 unui numar de 3676 persoane cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul cu nr SC2005-11115/20.06.2005 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 18, alin.1 lit.(j) si art. 19, alin.1 lit.(g), din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
Având în vedere Legea nr.343/2004 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.102/1999;
In conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) si (2), art.6 si art.7 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata sau cu metroul si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora, aprobate prin Ordinul nr.290/609/2003;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.232/24.05.2005 - privind majorarea tarifelor la transportul urban de calatori și acordării subvenției de 30% din cheltuielile de transport către Regia Autonomă de Transport;
Avand in vedere prevederile Conventiei nr.SC2003-13.836/04.08.2003 prelungita prin actul aditional nr.1 inregistrat sub nr.SC2004-14234/05.08.2004 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin reprezentantii sai legali si Regia Autonoma de Transport Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 38, lit. (d), (i) si (s) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art 1: Se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna iulie 2005 unui numar
de 3676 persoane cu handicap accentuat, grav si asistentilor personali ai acestora conform Listelor Anexa care fac parte integranta din prezenta hotarare. Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun pentru persoanele mentionate la alin.1 se acorda pe baza anchetelor sociale realizate de catre asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenta Speciala.
Art 2 : Plata abonamentelor de transport urban pe luna iulie 2005 eliberate la persoanele menționate la art.1 se suporta din bugetul local, de la cap.60.02.47 Asistență Socială - Subcapitolul - Drepturile asistentilor personali pentru copiii si adultii cu handicap (Serviciul Public pentru Asistenta Speciala) art.20. alin.21.02 - Transport asistati, bolnavi, invalizi si insotitori si este in valoare estimativa de 1.102.800.000 lei (110.280 RON).

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna iulie 2005 pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai
acestora se face pe baza dispozitiei primarului, a centralizatorului si a unui exemplar al listelor nominale intocmite de Serviciul Public pentru Asistenta
Speciala, pe fiecare centru de eliberare.
Art.4: Persoanelor cu handicap accentuat, grav si asistentilor personali ai acestora carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii iulie 2005 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 300.000 lei (30 LEI NOI).
Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Public pentru Asistenta Speciala din subordinea Consiliului Local Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic ;
- Directiei Economice ;
- Directiei Edilitare ;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei Patrimoniu ;
- Serviciul Audit Public Intern ;
- Biroului Relatii Publice ;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni ;
- Serviciului Public pentru Asistenta Speciala ;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara ;
- Mass-Media locala.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara