Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 

Hotararea Consiliului Local 282/21.05.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005557/16.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-005557/16.04.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005557/16.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 35 din 21.06.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 06 din 14.03.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 13 din 25.02.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timișoara , având ca beneficiar pe LUCA PETRU ADRIAN, întocmit conform Proiectului nr. 161/2017, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
- Pentru Zonă Dotări și servicii - parcelele 1-4 (10.127 mp):
- Regim de construire: maxim (S)+P+4E+Er;
- Procent de ocupare al terenului maxim POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.0;
- Hmax cornișă=18.50 m;
- Hmax totală=23.00 m;
- se vor asigura în cadrul fiecărei parcele zone verzi calculate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2012: se vor asigura 20 puncte procentuale (în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 35/21.06.2017) - respectiv 20% spații verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele - însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului sistematizat și în conformitate cu Decizia Etapei de incadrare nr. 13/25.02.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timis; suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.

- Pentru Zona locuințe colective la etaje și funcțiuni complementare la parter - parcelele 5-9 (10.738 mp):
- Regim de construire: maxim (S)+P+4E+Er;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2.0;
- Hmax cornișă=18.50 m;
- Hmax totală=23.00 m;
- se vor asigura în cadrul fiecărei parcele zone verzi calculate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2012: se vor asigura 30 puncte procentuale (în concordanță cu precizările din Avizul de Oportunitate nr. 35/21.06.2017) astfel: 25% spații verzi amenajate însemnând gazon și peluze înierbate amenajate la cota terenului sistematizat și 5% însemnând arbori, gard viu, arbuști sau plante floricole plantate în cadrul peluzei și în conformitate cu Decizia Etapei de incadrare nr. 13/25.02.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timis; suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.
- Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"
- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004593/06.09.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul situat in intravilan, reglementat prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timișoara, in suprafață totală de 20.865 mp, este înscris în:
· CF 438797, nr. cad. CF 438797 categoria arabil, LOT 43, (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=2424 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
· CF 438798, nr. cad. CF 438798 categoria arabil, LOT 44 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=2494 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
· CF 438799, nr. cad. CF 438799 categoria arabil, LOT 45, (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=2494 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
· CF 438800, nr. cad. CF 438800 categoria arabil, LOT 46 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=2715 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
· CF 438801, nr. cad. CF 438801 categoria arabil, LOT 47 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=1548 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
· CF 438802, nr. cad. CF 438802 categoria arabil, LOT 48 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=1922 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
· CF 438803, nr. cad. CF 438803 categoria arabil, LOT 49 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=3882 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
· CF 438804, nr. cad. CF 438804 categoria arabil, LOT 50 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=1500 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN;
· CF 438805, nr. cad. CF 438805 categoria arabil, LOT 51 (teren pentru zona dotari si servicii publice), S=1886 mp, fiind proprietatea lui LUCA PETRU ADRIAN.
Cladirile vor fi dotate cu lift, conform normativelor in vigoare.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizațiile de construire se vor putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism PUZ "MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timișoara, conform plansei de "Reglementari Urbanistice" nr. 161 A/09 si plansei Circulatia terenurilor" nr. 161 A/10 si asigurarea tuturor utilitatilor necesare investitiei in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului : LUCA PETRU ADRIAN;
- Proiectantului: S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara