Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 575/16.11.2018
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 557/30.10.2018 - privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 26102/06.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 26102/06.11.2018, întocmit de către Direcția Edilitară din cadrul primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 26102/06.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 557/30.10.2018 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană";
Având în vedere adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara nr. E-2917/08.10.2018;
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 41/26.07.2018 pentru elaborarea Planului urbanistic Zonal ,,Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană";
Având în vedere art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Având în vedere art. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
Având în vedere pct. III din Anexa Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) și art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 557/30.10.2018, după cum urmează:
a) Titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 557/30.10.2018 se modifică și se completează astfel: "privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217, CF nr. 443638 și CF nr. 445486 Timișoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană".
b) Se modifică și completează art. 1 alin. (1), astfel: "Se dă acordul asupra realizării unei parcări subterane pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, nr. top 446217, în suprafață de 14817 mp, CF nr. 443638 Timișoara, nr. top 443638, în suprafață de 3.866 mp, proprietatea Municipiului Timișoara și CF nr. 445486 Timișoara, nr. top 445486, în suprafață de 77.841 mp (parțial - numai pentru suprafața de teren care va fi afectat de realizarea parcării), proprietatea Municipiului Timișoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană", conform Anexei și a Profilelor longitudinale anexate".

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 557/30.10.2018 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Poliției Locale;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara