Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 27/28.01.2014
privind aprobarea unor reglementări privind gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-1925/27.01.2014 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1059 din 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 155 din 21.112001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.451/15.12.2009 privind modificarea și completarea Anexei la Contractul nr. SC2006-15384/31.07.2006 - privitoare la operațiunile și tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activității de ecarisaj în municipiul Timișoara și încheierea unui Act Adițional la contract;
Având în vedere adresa S.C. "DANYFLOR" S.R.L. nr.RM2014-118/17.01.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera d) și alin.(6) lit. a) pct. 9, 14 și 19 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Accesul publicului în adăpostul pentru câini fără stăpân gestionat de operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân - S.C. "DANYFLOR" S.R.L., situat pe raza comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, jud. Timiș se face, după cum urmează:
a) Zilnic, de luni până vineri, în intevalul orar 12.00-18.00;
b) Zilele de sâmbătă, bilunar, începând cu prima săptămână a fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 - 14.00, ocazie cu care se vor organiza "Târguri de adopție canină";
c) Duminica și în sărbătorile legale, adăpostul este închis publicului vizitator.

Art. 2: În vederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staționării acestora în adăpost, în cuantum de 11,57 lei cu TVA inclusă, pentru un câine, pentru fiecare zi de cazare a câinelui în adăpost, care include: cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost și întreținerea sanitar - veterinară.
La aceste sume se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, care urmează să fie suportate de proprietarii care revendică câinele:
- Identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip electronic și realizarea unei baze de date, dacă este cazul - 46,75 lei fără TVA/câine, (57,97 lei cu TVA inclusă);
- Operațiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelei - 127,71 lei fără TVA/câine, (158,36 lei cu TVA), respectiv orhidectomia (castrarea) masculilor - 105,93 lei fără TVA/câine (131,36 lei cu TVA inclusă);
- Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinelui, dacă este cazul - 31,18 lei fără TVA/câine, (38,66 lei cu TVA inclusă);

Art. 3: Termenul pentru achitarea sumelor cheltuite pentru câinii revendicați pe perioada staționării în adăpost este de 14 zile lucrătoare de la data intrării câinelui în adăpost.

Art. 4: Ridicarea câinilor este condiționată de plata cheltuielilor pe perioada de staționare a câinilor revendicați în adăpost.

Art. 5: Cheltuielile de întreținere pentru un câine adoptat la distanță, din adăpostul gestionat de operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân S.C. "DANYFLOR" S.R.L., situat pe raza Comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, Județul Timiș, sunt în cuantum de 11,57 lei cu TVA inclusă, sumă care include: cazarea câinelui fără stăpân, asigurarea hranei zilnice a câinelui fără stăpân aflat în adăpost și întreținerea sanitar - veterinară.
La aceste sume se vor adăuga, după caz, următoarele elemente de cost, care urmează să fie suportate de proprietarii care adoptă la distanță câinele:
- Identificarea câinelui prin metoda implantării de microcip electronic și realizarea unei baze de date, dacă este cazul - 46,75 lei fără TVA/câine, (57,97 lei cu TVA inclusă);
- Operațiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelei - 127,71 lei fără TVA/câine, (158,36 lei cu TVA), respectiv orhidectomia (castrarea) a exemplarului mascul - 105,93 lei fără TVA/câine (131,36 lei cu TVA inclusă);
- Îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinelui, dacă este cazul -31,18 lei fără TVA /câine, (38,66 lei cu TVA inclusă);

Art. 6: În vederea încasării sumelor cheltuite pe perioada staționării câinilor revendicați în adăpost și pentru cheltuielile de întreținere în cazul adopției la distanță a câinilor fără stăpân, operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân va deschide un cont curent în RON și EURO la o unitate bancară, cu destinație specială, prin care se vor derula operațiuni de încasări și plăți, urmând a prezenta Primăriei Municipiului Timișoara la data de 5 a fiecărei luni, un raport pentru luna precedentă cu privire la situația revendicărilor și adopțiilor la distanță, însoțit de extrasele de cont.

Art. 7: Operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân - S.C. "DANYFLOR" S.R.L. va asigura pe cheltuiala sa, serviciile de deparazitare, vaccinare antirabică obligatorie și examinare medicală.

Art. 8: Achitarea cheltuielilor de întreținere pentru un câine adoptat la distanță din adăpostul gestionat de operatorul serviciilor de gestiune a câinilor fără stăpân, situat pe raza Comunei Șag, D.N. 59 Km 12+200m, Județul Timiș se va face inițial pentru 30 de zile, urmând ca prin Hotărâre a Consiliului Local să fie stabilite și celelalte elemente de cost, conform legii.

Art. 9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, prin Compartimentul Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție.

Art. 10: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Compartimentul Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție;
- Direcției Sanitare - Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș;
- S.C. "DANYFLOR" S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara