Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 

Hotararea Consiliului Local 21/30.01.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-020045/11.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-020045/11.12.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2017-020045/11.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 12/29.09.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 22/21.09.2017, precum si de Decizia Etapei de încadrare nr. 38 din 16.05.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara, având ca beneficiari pe OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA, LAZA CIPRIAN DANIEL, întocmit conform Proiectului nr. 125/SOA/15, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Pentru parcelele 1 si 2: Locuinte unifamiliale/bifamiliale
Regim de înălțime max = S+P+1E+M, POTmax = 35%, CUTmax = 1,0
Hmax cornisă = 7,5 m, Hmax = 10,5 m
Retrageri Parcela 1:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (str. Armoniei) retragere fată de aliniament 3,00m de la
fâsia de teren rezervată lărgirii străzii
- fată de limita vestică retragere 2,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (parcela 2) retragere 5,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
Retrageri Parcela 2:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (parcela 1) retragere 3,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică (fundul parcelei) retragere 6,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (parcela 3) retragere 4,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
Pentru parcelele 3, 4, 9, 10 si 11: Locuinte colective
Regim de înălțime max = S+P+2E+Er; POTmax = 35%, CUTmax = 1,2
Hmax cornisă = 10,5 m, Hmax = 13,5 m
Retrageri:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică retragere 5,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică (fundul parcelei) retragere 6,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică retragere 5,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
Pentru parcelele 6 si 7: Zonă mixtă - Locuinte colective si functiuni complementare
Regim de înălțime max = S+P+5E+Er; sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997.
POTmax = 50% - parter, POTmax = 35% - etaje superioare, CUTmax = 2,4
Hmax cornisă = 20 m, Hmax = 23 m;
Retrageri parcela 6:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere față de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (fundul parcelei) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică retragere 9,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (str. Grigore Alexandrescu) retragere fată de aliniament 10,00m;
Retrageri parcela 7:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (str. Grigore Alexandrescu) retragere fată de aliniament 10,00m
- fată de limita vestică retragere 9,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (fundul parcelei) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii;
Pentru parcelele 12, 13 si 14: Locuinte unifamiliale/bifamiliale
Regim de înălțime max = S+P+2E+Er; POTmax = 35%, CUTmax = 1,0
Hmax cornisă = 10,5 m, Hmax = 13,5 m;
Retrageri:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m aplicabilă parcelei 14;
- fată de limita sudică (fundul parcelelor) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică retragere 2,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii - aplicabilă parcelei 12
- fată de limita nordică (str. Phoenix) retragere fată de aliniament 3,00m de la fâsia de teren rezervată lărgirii străzii
Pentru parcela 15: Zonă mixtă - Locuinte colective si functiuni complementare
Regim de înălțime max = S+P+3E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997
POTmax = 50% - parter, POTmax = 35% - etaje superioare, CUTmax = 2
Hmax cornisă = 13,5 m, Hmax = 16,5 m;
Retrageri:
- fată de limita estică retragere 6,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita sudică (str. Grigore Alexandrescu) retragere fată de aliniament 10.00 m
- fată de limita vestică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita nordică (fundul parcelei) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii;
Parcelele 5 si 8: zone cu caracter de spatiu verde.
Spatii verzi minim 25,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 38/16.05.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

- În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulații și accese: trama stradală, accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-001739/25.05.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;
- Servituți: se vor respecta servituțile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizele pentru rețele existente nr.: 1132/20.12.2016, respectiv nr. 1259/08.12.2017.

Asigurarea tuturor obiectivelor de utiliatate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totala de 18905 mp este înscris în:
- CF nr. 405444, nr. top. 405444, S=10070 mp, proprietari Olariu Nicolae Petru si Alexandru Didina Dorina;
- CF nr. 409364, nr. top. 409364, S=5601 mp, proprietari Olariu Nicolae Petru si Alexandru Didina Dorina;
- CF nr. 408328, nr. top. 408328, S=796 mp, proprietari Olariu Nicolae Petru si Alexandru Didina Dorina;
- CF nr. 405525, nr. top. 405525, S=986 mp, proprietari Alexandru Didina Dorina,cu interdictie de instrainare si grevare, si drept de uzufruct viager in favoarea Alexandru Ofelia, pentru care s-a dedepus certificatul de deces seria DS nr. 979194, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara la data de 22.10.2009 ;
- CF nr. 404423, nr. top. 404423, S=1452 mp, proprietari si pe Laza Vasile, Laza Maria si Laza Ciprian Daniel.

Art. 4: Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara, și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA, LAZA
VASILE, LAZA MARIA, LAZA CIPRIAN DANIEL;
- Proiectantului SC RD SIGN SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara