Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Noiembrie 

Hotararea Consiliului Local 426/29.11.2005
privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismul ce deserveste Cantina de Ajutor Social


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. 349/22.08.2005 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii,prognoze ,economie,buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administratie locala, juridica,ordine publica,drepturile omului si probleme ale minoritatilor,Comisiei pentru cultura ,stiinta,invatamant,sanatate,protectie sociala , turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.44/29.03.1994 privind infiintarea Cantinei de Ajutor Social ca instituție de asistență socială parțial autofinanțată în subordinea directă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
In conformitate cu prevederile Anexei 3 la Ordonanta Guvernului nr 80/2001,modificata cu Legea 247/2002 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr .80/2001 privind stabilirea de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice;
In conformitate cu prevederile art.38 lit.(d) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata;
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratie publica locala , modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba consumul lunar de carburanti pentru autoturismul Ford Scorpio, cu numar de inmatriculare TM 07454, care deserveste Cantina de Ajutor Social Timisoara, in limita maxima de 200 litri /luna.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Cantina de Ajutor Social Timisoara .

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relatii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
- Cantinei de Ajutor Social;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara