Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri ptr. Președintele României 2019

Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Decembrie 

Hotararea Consiliului Local 267/20.12.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 si a Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 31158/20.12.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 302/27.09.2011 - privind constituirea unei societăți comerciale pe acțiuni în vederea promovării învestiției "Valorificarea deșeurilor municipale prin conceperea unei instalații adecvate și integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara";
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 114/28.09.2012 privind modificarea si completarea actului constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/ 28.09.2012 si a actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
Conform Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, actualizat;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 2/24.06.2016 privind validarea alegerii consilierilor locali și Hotărârea Consiliului Local nr. 3/24.06.2016 privind declararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Luând în considerare prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Rușeț Vasile, în calitatea sa de reprezentant legal al Consiliului Municipiului Timișoara în cadrul SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.

Art. 2: Se aproba modificarea actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA prin desemnarea consilierului local BARABAS LORENZO-FLAVIUS- cetățean român, născut la data de 07.09.1983 în Municipiul Timișoara, județul Timiș, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Lazăr Gheorghe, nr. 24, et. 12, ap. 70, identificat cu CI, seria TZ, nr. 021316, CNP 1830907350069 ca reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3: Se modifica in mod corespunzator art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 după cum urmează:
"( 2) CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA, având sediul în județul Timiș, Municipiul Timișoara, bd. CD Loga, nr. 1, reprezentat legal prin BARABAS LORENZO-FLAVIUS - cetățean român, născut la data de 07.09.1983 în Municipiul Timișoara, județul Timiș, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Lazăr Gheorghe, nr. 24, et. 12, ap. 70, identificat cu CI, seria TZ, nr. 021316, CNP 1830907350069, denumit în cele ce urmează "CONSILIUL LOCAL".

Art. 4: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 raman neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Tehnica si SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;
- Mass - media locale;
- SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

  Fisiere atasate


- in format .pdf - versiunea de tiparit - mod de votare
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara